ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนหวายคำวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อทำความเข้าใจ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน วินัย ความประพฤติ การแก้ 0 แก้ รอ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบระเบียบและนโยบายของโรงเรียน ร่วมคิด ร่วมทำร่วมพัฒนาและรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลบุตรหลานให้เป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี และในวันนี้ทางโรงเรียนได้จ่ายค่า อุปกรณ์การเรียน ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้นทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมาประชุม โดยพร้อมเพียงกันโอกาสนี้ขอให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไป
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,13:48   อ่าน 53 ครั้ง