ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครูประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครูให้กับนักเรียนเพื่อรำลึกในความดีงาม ความนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงผู้มีพระคุณก่อนการเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,13:07   อ่าน 1193 ครั้ง