ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหวายคำวิทยา เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนหวายคำวิทยา เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้คณะครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเคร่งครัด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 89 ครั้ง