ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 รับนักเรียนใหม่ปี63
โรงเรียนหวายคำวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคมถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทุกวันที่ห้องธุรการโรงเรียนหวายคำวิทยา
ชุดนักเรียน โรงเรียนหวายคำวิทยา