ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
28 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
27 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
26 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
25 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
24 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
21 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
20 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
19 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
18 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
17 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
14 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
13 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
12 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
11 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
10 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
07 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียน
06 ต.ค. 65 สอบปลายภาค
05 ต.ค. 65 สอบปลายภาค
04 ต.ค. 65 สอบปลายภาค
11 ส.ค. 65 ปิดเรียนกรณีพิเศษ
10 ส.ค. 65 ปิดเรียนกรณีพิเศษ
09 ส.ค. 65 ปิดเรียนกรณีพิเศษ
08 ส.ค. 65 ปิดเรียนกรณีพิเศษ
27 ก.ค. 65 สอบกลางภาค
26 ก.ค. 65 สอบกลางภาค
25 ก.ค. 65 สอบกลางภาค
12 ก.ค. 65 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
01 ก.ค. 65 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
03 มิ.ย. 65 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2565
02 เม.ย. 65 กิจกรรม รับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
21 มี.ค. 65 ถึง 17 พ.ค. 65 ประชาสัมพันธ์ ปิดเรียน - เปิดเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
18 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และปีที่ 6
17 มี.ค. 65 สอบปลายภาค
16 มี.ค. 65 สอบปลายภาค
15 มี.ค. 65 สอบปลายภาค
10 มี.ค. 65 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี - ยุวกาชาด
11 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
10 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
09 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
08 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
07 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
04 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
03 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
02 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
01 ก.พ. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
31 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
28 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
27 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
26 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
25 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
24 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
21 ม.ค. 65 สอบกลางภาค
20 ม.ค. 65 สอบกลางภาค
19 ม.ค. 65 สอบกลางภาค
14 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
13 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
12 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
11 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
10 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
07 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
06 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
05 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
04 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
28 ธ.ค. 64 กิจกรรมวัน คริสต์มาส
23 ธ.ค. 64 กิจกรรมกีฬา ภายใน
22 ธ.ค. 64 กิจกรรมกีฬา ภายใน
21 ธ.ค. 64 กิจกรรมกีฬา ภายใน
30 ก.ค. 63 ประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินศูนย์ฯเศรษฐกิจพอเพียง