ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
27 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
26 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
25 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
24 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
21 ม.ค. 65 สอบกลางภาค
20 ม.ค. 65 สอบกลางภาค
19 ม.ค. 65 สอบกลางภาค
14 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
13 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
12 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
11 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
10 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
07 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
06 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
05 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
04 ม.ค. 65 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
28 ธ.ค. 64 กิจกรรมวัน คริสต์มาส
23 ธ.ค. 64 กิจกรรมกีฬา ภายใน
22 ธ.ค. 64 กิจกรรมกีฬา ภายใน
21 ธ.ค. 64 กิจกรรมกีฬา ภายใน
30 ก.ค. 63 ประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินศูนย์ฯเศรษฐกิจพอเพียง