กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไตรรงค์ แท่นประยุทธ
ครู

นายกนต์ธร สมคะเนย์
ครูอัตราจ้าง