คณะผู้บริหาร

นายสมชาย คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา