คณะผู้บริหาร

นายสมชาย คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนัท สมหมาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา