ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครู 154 1 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 16 ก.พ. 2565,22:09
บทคัดย่อ : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 142 0 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 16 ก.พ. 2565,21:28