โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
รงเรียนไพรบึงวิทยาคม http://pbk.ac.th/
โรงเรียนบ้านเพียนาม http://www.phianamschool.ac.th/
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาร http://www.sirikhunhan.ac.th/
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง http://school02pao-sisaket.000webhostapp.com/
โรงเรียนกันทรอมวิทยา https://kantromwittayakoms.wixsite.com/mysite
โรงเรียนบ้านปราสาท http://www.prasathuai.ac.th/
โรงเรียนผักเเพววิทยา http://www.school.ppws.ac.th/
โรงเรียนกระดุมทองวิทยาคม http://web001.ssk.in.th/
โรงเรียนเเวงเเก้ววิทยา  
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา http://ntwschool.ssk.in.th/
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา http://nongthum.com/mainpage
โรงเรียนโพธ์ธาตุประชาสรรค์  
โรงเรียนบกวิทยาคม http://www.bokwit.com/
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  
โรงเรียนดงรักวิทยา http://www.drw.ac.th/
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี http://tpss.ac.th/
โรงเรียนสายธารวิทยา http://stwpao.ac.th/
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา http://www.praitum.ac.th/
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา http://rpw.ssk.in.th/
โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา http://phow.ac.th/
โรงเรียนนาแก้ววิทยา http://www.nakaew.ac.th/
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา http://www.sikaewpittaya.com/
โรงเรียน หนองหว้าประชาสรรค์  
โรงเรียนไตรมิตร  
โรงเรียนโพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม http://psw.ssk.in.th/
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม http://mchw.ssk.in.th/
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา http://jsw.ssk.in.th/
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม http://web028.ssk.in.th/
โรงเรียนหวายคำวิทยา http://waikham.com/mainpage
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา http://pps.ssk.in.th/
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ http://www.pwl.ac.th/
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ http://www.kws.ac.th/
โรงเรียนราษีไศล http://www.rsschool.ac.th/
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา http://slw.ssk.in.th/
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม http://nonpoonschool.com/
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม http://www.ksws.ac.th/
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา http://pww.ac.th/