ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ ทุกๆ ท่าน และชื่นชมกับบุคลากรทุกท่านตลอดทั้งนักเรียนทุกๆ คนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการพัฒนา ให้โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ขอให้ทุกๆ ท่านพบแต่ความสุข และทำให้ทุกวันเป็นวันสุข นะครับ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,14:42   อ่าน 286 ครั้ง